Pravidla Moravské ligy

  1. Střílet se bude pouze kategorie „původní luk“ (primitivní luk). Tzn.: luky přímé i reflexní zhotovené výhradně z přírodních materiálů (s výjimkou lepidel a materiálů na tětivu), bez mířidel a základek (základkou se rozumí i omotávka, přesahující polovinu šípu) a kompenzátorů výstřelu. Šípy pouze dřevěné s letkami z přírodních materiálů, bez plastových končíků, hroty terčové, možno i kované bez řezných hran (nutno dbát na hladké osazení).

  2. Pro všechny účastníky, včetně rozhodčích, je povinný historický oděv i obuv, bez omezení období a kulturní oblasti. Střelci nesmí používat moderní kožené, či textilní rukavice. Prstové chrániče vybavit koženými řemínky místo suchých zipů. Pro doprovod střelců se doporučuje dobový oděv. Střelcům jsou povoleny dioptrické brýle. V průběhu soutěží se nekostýmovaní nesmí pohybovat ve střeleckých zónách. Před zahájením soutěží bude v rámci prezentace provedena kontrola střelců.

  3. Z každého turnaje budou zařazeny tři disciplíny do celoročního bodování dle výběru pořadatele, které musí být vyhlášeny před začátkem turnaje.

  4. Z důvodu zachování dobového rázu turnaje nebude povolena střelba mimo soutěž.

  5. Rozhodčí vyhrazuje pevné časy na trénink, střelba mimo tento limit bude nepřípustná.

  6. Rozhodčí omezí čas na hledání šípů mimo terč. Možnost hromadného dohledání bude o přestávkách mezi disciplínami. (Doporučujeme zajistit si dostatek šípů předem.)

  7. Pokud se soutěžící, po té co bude vyvolán rozhodčím, opětovně nedostaví na palebnou čáru, může být diskvalifikován z právě probíhající disciplíny.

  8. Startovné do každého turnaje se stanovuje na 270,-Kč, střelci mladší 18-ti let 20,-Kč. Jde o příspěvek na detektor kovů.

Pořadí - Body

1.místo– 50.b.

6.místo- 26.b.

11.místo- 8.b.

2.místo- 45.b.

7.místo- 22.b.

12.místo- 5.b.

3.místo- 40.b.

8.místo- 18.b.

13.místo- 3.b.

4.místo- 35.b.

9.místo- 14.b.

14.místo- 2.b.

5.místo- 30.b.

10.místo- 11.b.

15.místo- 1.b.

BONUS: 20. bodů za zásah ptáka ve finále.

 

Zpět na Moravská liga