Členové

Peťas velitel skupiny, bojar z počátků Kyjevské Rusi.

Roman rekonstruuje velmože z Velké Moravy.

Radek ztvárňuje bojara z počátků Kyjevské Rusi.

Sančo rekonstruuje válečníka z Kyjevské Rusi.

Jana rekonstruuje ženu ruského bojara.

Sláwa ztvárňuje válečníka velkomoravské lehké jízdy.

Čiko rekonstruuje lehkooděného válečníka z Velké Moravy.

Dave ztvárňuje lehkooděného válečníka z Velké Moravy.

Ozy je náš ruský řemeslník a lukostřelec.

Ruský vesničan

Ruský veničan