Informace pro účinkující

Harmonogram

Pátek:
20:00 zahájení akce
od 20:30 volná zábava

Sobota:
9:00 – 9:30 prezence bojovníku (učastníci se u organizátorského stanu nahlásí do jednotlivých turnaj, zaplatí startovné a donesou si své zbraně na kontrolu vybavení)
10:00 – 12:00 turnaj jednotlivců
12:00 – 13:00 pauza na oběd
13:00 – 15:00 pokračování turnaje jednotlivců
15:00 – 16:30 skupinové boje o most
15:00 – 16:30 lukostřelecký turnaj
18:00 hostina za slávu bohů

Neděle:
10:00 – 12:00 finálové souboje jednotlivců
12:00 – 12:30 finále bojů o most
13:00 ukončení celé akce

Změna programu vyhrazena

Pokud si myslíte, že splňujete podmínky na vybavení a chcete se zúčasnit turnaje, nebojte se a napište na e-mail: shsvanir@gmail.com

Startovné do turnaje činí 100,- Kč

Pravidla akce

Táborové podmínky:

 • stany jsou povoleny jen dobové
 • zakázána africká sedátka Obr.
 • zakázány moderní lampičky mimo uzavřený stan
 • zakázány viditelné celty a jiné nedobové plachty
 • zakázáno nechávat odpadky po táboře, nedobové odpadky si prosím schovávejte
 • zákaz kouření v táboře mimo vyhrazená místa (platí i v noci) - opakované neuposlechnutí se trestá vyloučením z akce
 • psi musí být celou dobu pod dohledem
 • parkování povoleno jen ve vyhrazených prostorech
 • kostýmová povinnost od zahájení akce (pátek večer)

Kostýmové a výstrojní podmínky:

 • krpce jsou zakázané pro bojující (pokud možno omezit krpce úplně)
 • zakázané kalhoty sešívané z pruhů látek (cirkusáky) Obr.
 • zakázané nepřiměřeně dlouhé prošívanice (délka maximálně po kolena)
 • zakázané brýlové přilby nevhodné konstrukce Obr.
 • délka danaxu povolená maximálně po bradu bojovníka
 • tvar a velikost hlavy danaxu odpovídající nálezům
 • kopí musí být zakončené bezpečnostním prvkem
 • meč jen k odpovídající zbroji a společenské vrstvě
 • lamelová zbroj po konzultaci s organizátory
 • zakázané kožené lamelové a jiné páskové zbroje
 • zakázané nátepníky a náholenice s železnou výztuhou Obr.
 • brýlová přilba jen ke vhodně vypadající zbroji
 • saxy tvarové odpovídající nálezům
 • šavle jen odpovídající nálezům + ztvárněné postavě (vhodné na Maďary a podobné stepní národy)
 • meče musí zapadat do ztvárněného období a musí mít vhodnou konstrukci a vzhled
 • pokud bojuje válečník mečem, musí mít u sebe vždy pochvu
 • omezit používání nepřiměřeně velkých rukavic Obr.
 • bulavy do duelů jsou zakázané
 • štíty pouze prkénkové včetně franckých
 • tvar štítu odpovídající místu ztvárněné postavy (kruhový, oválný)
 • kroužkové zbroje jsou povolené jen nýtované, maximální délka po kolena, s krátkým rukávem
 • zakázané jsou sekery nýtované z více kusů
 • maximální průměr štítu do duelů je +-90 cm
 • minimální průměr štítu do duelů je +-60 cm
 • štít musí být olemovaný a okraje nesmí mít velké poškození Obr.
 • barvy oděvů musí odpovídat dobovým barvám
 • zakázány helmy s lícnicemi + nevhodné obličejové masky
 • zakázané nedobově obarvené vlasy
 • nedobové tetování nutné schovat
 • boty jen kožené převrácené (letos ještě povolené gumové podrážky)
 • zákaz kombinace brýlové přilby, lamelové zbroje a šavle
 • Zákaz ženám účastnit se turnaje!!

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na pořadatele

Bojová pravidla:

Zákaz:

 • vodorovné seky na hlavu
 • bodání vyjma kopí
 • sekání naslepo s rukou za štítem nepřítele
 • seky s výskokem
 • seky naplocho neplatí
 • zásahy do pochvy/topora/tulejky na přilbě neplatí
 • seky na zápěstí, prsty a od kolen níže nejsou platný zásah a na tyto části se záměrně neseká!!
 • v boji bojovník nesmí mít holé nohy
 • konzumace alkoholu před i během turnaje

Bojující i sudí:

Lidé se zbytkovým alkoholem budou obětováni za slávu bohů.

Duel:

 • vítězí bojovník, který uštědří protivníkovi větší množství platných zásahů
 • duel probíhá na 5 střetů
 • za platný zásah obdrží bojovník 1 bod (Příklad. Bojovník č.1 dominuje a uštědřil boj. č.2 5 platných zásahů, proto se mu počítá 5 bodů, pokud by ale boj. č.2 dal 2 platné zásahy, boj. č.1 by si z duelu odnesl 3 body a bojovníkč. 2 body 2)
 • turnaj začíná skupinovou fází, kde se utká každý bojovník s každým
 • podle obdržených bodů nejlepší bojovníci postoupí do finálových soubojů kde se bojovnící potkají v pavouku
 • povolená kombinace do duelů je jednoruční zbraň + štít

Další podmínky:

Účastníci turnaje jsou na akci na vlastní nebezpečí, Spolek oživené historie Vanir nebere žádnou zodpovědnost za případná zranění a újmy na majetku.

Během akce se účastníci musí řídit planými zákony ČR (konzumace drog a alkoholu nezletilými).

V táboře bude jedno centrální místo pro ohniště. Platí zákaz rozdělávání vlastních ohnišť mimo vyhrazená místa.